metafora, slika na drugačiji način - fragmenti vremena u fragmentima elTango

fragmenti vremena u fragmentima elTango


18.08.2019.

metafora, slika na drugačiji način

harmonija - sklad
Metafora može da ukrašava i obogaćuje, može da otkrije nevidljivu harmoniju, može da ukrašava mišljenje, slike, riječi, note i može da nas navodi da završimo to metaforičko značenje osobnim viđenjem, predodžbom, da odredimo prema sebi tom nečemu putanju ili smjer. Ova moja fotografija bez riječi govori sve. Ko zna gledati, čuti, osjećati, sve će vidjeti. Metafora - preneseno značenje.