dvije ptice na žici - tri boje plavo - fragmenti vremena u fragmentima Tango

fragmenti vremena u fragmentima Tango


19.03.2017.

dvije ptice na žici - tri boje plavo

Fotografije/slike su slike koje vide naše oči,
fotografije/slike su rečenice u građenju, izražavanju, kazivanju priče.
Ako ti fotografije nisu dobre, nisi dovoljno blizu - rekao je Robert Capa.
Kad plava dominira everything is possible, nijanse plave, beautiful blue, plava ptica,
plavo nebo, plavo more, plava planeta, Jonathan Livingston, blue jeans, plava kosa.
Everything is possible, everything is blue, and freedom, freedom always.
Da sam ptica, ali nisam.